Afûk

Minym ferweech / Minieme gebaren

2-talige (FRY / NL) dichtbundel van Peter van Lier.
Elske Schotanus vertaalde de gedichten in het Fries.

omslagontwerp