melklokaal x Stichting Cepher

Ryzji yn it Frysk

tweetalige (FRY/NL) bundel met vertaalde gedichten van Boris Ryzhy door Eeltsje Hettinga en portretten door Jochem Hamstra, gesigneerde special edition bij de mini-expo De Zee
handgebonden met singersteek (boekbinderij FopmaWier)

boekdesign