Uitgeverij Odine

Lodo, Han Korting

beschrijft het leven van marineofficier Lodo van Hamel, zijn optreden tijdens de Meidagen van 1940 en zijn heldhaftige gedrag in Duinkerken. 
lees hier een hoofdstuk
paperback

omslagontwerp