Afûk

ynbêde / ingebed

tweetalig (FRY/NL) dichtbundel van Tsead Bruinja die tijdens de coronacrisis schreef over leven en liefde met en tussen Sas, Heidi, Robert, Caro, Willy, Auke, Helen en Lucy.

omslagontwerp