vogelsang©

Nothing can make up for, 2019

Anamnese, Memory lane, Remind me en Moment I. Vier werken, die een onderlinge relatie aangaan en samen een installatie vormen.
Een multi-zintuigelijke ervaring over herinneren, onthouden en vergeten. Geheugen misleid, herinnering vervalst, gekleurd door vandaag of de onmogelijkheid nieuwe te maken. Soms herinneren we ons meer dan ons lief is en soms vergeten we te veel.

installatie in melklokaal’s ROOM