Afûk

kapstok dichtbundel Tsead Bruinja

Hingje net alle klean op deselde kapstôk
Wees gewaarschuwd! ‘Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok’ dichtbundel van Tsead Bruinja. in 2-talige gebruiksaanwijzing setting op grijs papier

boekdesign