monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

>  7 - 16  <


oranjewoud festival

Oranjewoud Festival
concept: letter O van Oranjewoud, het ‘de cirkel is rond’ idee (kamermuziek in oorspronkelijke setting op landgoederen), O label met eigen woordbeeld: samengestelde typografie (uit Garamond familie) daardoor dynamiek, ritme zoals het op diverse manieren kunnen interpreteren van muziek, muzieknoten of klanken + los te gebruiken muzikale confetti: muzieknoot / het appeltje van Oranje 

pay-off: wat ontdek jij?


ontwikkeling woordbeeld, beeldmerk en pay-off


Privacyverklaring