monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

>  6 - 16  <


melklokaal voor hedendaagse kunst

beeldmerk melklokaal
gevestigd in voormalige zuivelfabriek, de m van melk, knipoog naar vroegere melkpromotie, de m als teken- en schilderbeweging, handschift van de kunstenaar, de 'witte motor' voor kunst

 

concept en ontwerp

Privacyverklaring