monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

>  6 - 13  <


GGZ Heerenveen

‘ruimtelijke’ relatiekaart
d.m.v. een inlegvel tevens uitnodiging
voor onthulling monumentaal kunstwerk
van Marlène Staals

concept en ontwerp


Privacyverklaring