monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

>  1 - 13  <

Af√Ľk

liber amicorum
'Brêgebouwer foar it Frysk'
harmonicamap uit topografische kaarten van Friesland, in elk vakje kon een persoonlijke herinnering worden gedaan
voor Koen Eekma als vertrekkend directeur van de Afûk 

 

concept en ontwerp i.s.m. Boekbinderij FopmaWier


Privacyverklaring