monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

23 / 05 / 2018

liber amicorum voor Koen Eekma

Voor het liber amicorum ‘Brêgebouwer foar it Frysk’ voor Koen Eekma, die onlangs als directeur afscheid nam van de Afûk, ontwierp ik een linnen harmonicamap uit de landkaart van Fryslân. In elk vakje kon een persoonlijke boodschap worden gestopt. Het geheel werd vakkundig berekend en gemaakt door Wytze Fopma van Boekbinderij FopmaWier. Foto © Anke van der Schaaf. 

overige archiefberichten

Privacyverklaring