monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836

>  1 - 38  <

Afuk

Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië
dagboeken van een Friese soldaat in Indië.
halflinnen band, foliedruk, diverse toepassingen met 1 pms smaragdgroen 

 

boekdesign