monique vogelsang grafisch ontwerp
amelandlaan 18 8443 cc heerenveen
t (0513) 636317   m (06) 10460836
e info@moniquevogelsang.nl

28 / 11 / 2016

doch mear mei Tomke

Vogelsang© ontwikkelde, in opdracht van de Afûk, het ontwerp voor de 12 delige themamap 'Doch mear mei Tomke'. Tomke is in voorlees- en taalstimuleringsprogramma in het Fries voor peuters. Tomke wordt getekend door illustrator Luuk Klazenga.

overige nieuwsberichten